Regulamin

1. Doba hotelowa zaczyna się o godz. 14.00 w dniu przyjazdu kończy o godz. 10.00 w dniu wyjazdu, ewentualne zmiany po uzgodnieniu.
2. Zachowanie Gości nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości.
3. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe prosimy o nie używanie w apartamentach dodatkowych urządzeń elektrycznych takich jak: grzałki, maszynki, żelazka, grzejniki oraz otwartego ognia. Jednocześnie Goście zobowiązani są do przestrzegania podstawowych przepisów przeciwpożarowych.
4. W apartamencie obowiązuje zakaz palenia papierosów.
5. Klient zobowiązuje się do nieprzetrzymywania zwierząt w Apartamencie podczas swojej nieobecności.
6. Za dzieci bawiące się na terenie obiektu, odpowiedzialność ponoszą opiekunowie.
7. Przed każdorazowym opuszczeniem obiektu prosimy o wyłączenie wszystkich urządzeń elektrycznych.
8. Przed każdorazowym opuszczeniem obiektu prosimy o wyłączenie klimatyzatorów.
9. Przed każdorazowym opuszczeniem obiektu prosimy zamknąć drzwi apartamentu.
10. Klient ponosi odpowiedzialność materialną za braki i wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałych z jego winy lub winy osób odwiedzających.
11. W dniu wyjazdu Klient zobowiązany jest do przekazania kluczy do apartamentu.